Łukasz 'Niesforny' Zimnoch - Bednarek
PL /
EN
POLAROIDY/ POLAROIDS
SKLEP /
STORE
BLOG
BIO
WARSZTATY / WORKSHOPS
KONTAKT / CONTACT
         
PRASA /
PRESS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
legendy / legends
lampy / lamps

kids4kids
dzieci / children
 
 
     
 
 
   
   
   
       
 
  POSSIBLE PODLASIE: LAMPS
2011 / 2012 / 2013
 

Lampa 'A', Lampa 'L' Kolor Ścian, Lampa 'B', Lampa 'D', Lampa 'L', Lampa 'C', Lampa 'K'. /

Lamp 'A', Lamp 'L' The Colour Of Walls, Lamp 'B', Lamp 'D', Lamp 'L', Lamp 'C', Lamp 'K'.Ściana przede mną... Codziennie ta sama.
Obok sprzęty, biurko, te same łóżko, klapki...
Dni tak podobne do siebie... Raczej pustka.
Bez Ciebie jest mi szaro... Trzeba pamiętać, aby oczyścić komin.
Nowe firanki, ściany koloru kawy, dwa różne łóżka... Również raczej pustka.
Dni stały się szaro-granatowe, wciąż te same klapki.
Czasami kolor ścian jest ładny... Uśmiech.
Noce są raczej spokojne.
Odmienne miejsca, różnorakie kolory, inny czas, różne lampy, rozmaite emocje.
Usiąść na huśtawce i rozkołysać się na nowo i przypomnieć kolor szczęścia.


/


The wall in front of me... Every day the same wall.
The same objects, desk, bed, slippers surround me...
Days seem alike... Emptiness.
My life is grey without you. I need to remember to clean the fireplace.
New curtains, coffee-coloured walls, two different beds... Still emptiness.
My days have turned to grey-blue, still the same slippers.
Now and then the colour of walls looks pretty. A smile.
Nights are rather calm.
Other places, various colours and lamps, different time and emotions.
To sit on a swing, make it move again and recall the colour of happiness. 
Tłumaczenie / Translation
Joanna Wójcik