Łukasz 'Niesforny' Zimnoch - Bednarek
PL /
EN
POLAROIDY/ POLAROIDS
SKLEP /
STORE
BLOG
BIO
WARSZTATY / WORKSHOPS
KONTAKT / CONTACT
         
PRASA /
PRESS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
biografia / biography
wystawy / exhibitions

Wystawy indywidualne / Solo exhibitions:

2015
...praca w toku..., Prezentacja w ramach EXPOLAROID, Pracownia 82/84, Zgierz, Polska / ...work in progress..., Show in the EXPOLAROID, Atelier 82/84, Zgierz, Poland

2013
"Possible Podlasie: LAMPS", Galeria 'Ż' - BOK 'Na Żubardzkiej', Łódź, Polska / "Possible Podlasie: LAMPS", Gallery 'Z' - BCC 'On Zubardzka', Lodz, Poland

2012
"Possible Podlasie: KIDS 4 KIDS”, UwB, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Białystok, Polska / "Possible Podlasie: KIDS 4 KIDS”, University of Bialystok, Department of Pedagogy and Psychology, Bialystok, Poland

2009
"Podróżnicy”, Teatr Maska, Rzeszów, Polska / "Travellers", Mask Theatre, Rzeszow, Poland

2008
"Podróżnicy”, Galeria Anima Art, Kraków, Polska
/ "Travellers", Anima Art Gallery, Krakow, Poland

2006
"Fajerwerka”, Galeria BOK, Białystok, Polska / "Fajerwerka", BCC Gallery, Bialystok, Poland

2005
"Fotografie”, Galeria ŁDK, Łódź, Polska
/ "Photographs", LCH Gallery, Lodz, Poland

Wystawy z Cezary Kurowski / Exhibitions with Cezary Kurowski:

2017
"Abditum", Galeria ZPAP Na Piętrze, Łódź, Polska / "Abditum", ZPAP On the floor Gallery, Lodz, Poland


Wystawy zbiorowe / Group exhibitions:
2013
"Possible Podlasie: LAMPS", Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, Polska / "Possible Podlasie: LAMPS", Podlasie Opera and Philharmonic, Bialystok, Poland
2008
"Człowiek obok mnie", Galeria BOK, Białystok, Polska
/ "The man next to me", BCC Gallery, Bialystok, Poland

2007
"To, czego się boimy”, Galeria Ateneum, Warszawa, Polska
/ "This is what we fear", Ateneum Gallery, Warsaw, Poland