Łukasz 'Niesforny' Zimnoch - Bednarek
PL /
EN
POLAROIDY/ POLAROIDS
SKLEP /
STORE
BLOG
BIO
WARSZTATY / WORKSHOPS
KONTAKT / CONTACT
         
PRASA /
PRESS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
biografia / biography
wystawy / exhibitions

Łukasz Zimnoch-BednarekUrodzony / Born:
01.11.1982, Zamość
Polska
/ Poland


Edukacja / Education:

2006-2010
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Kierunek Fotografia, Lic, Poznań, Polska
/ Academy of Fine Arts in Poznan, Photography, Bachelor's Degree, Poznan, Poland

2001-2006
Politechnika Białostocka, Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Mgr, Białystok, Polska / Bialystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Master Of Science, Bialystok, Poland